Harmonogram prác na Slaneckej ceste: Chystá sa aj presmerovanie dopravy

Dátum

Okrem prác na budovaní ľavého mosta cez Myslavský potok pokračujú aj práce na výstavbe cyklochodníka a chodníka, ktoré budú viesť popri Slaneckej ceste. V priebehu tohto týždňa by malo dôjsť v úseku od ulice Pri Krásnej po križovatku pri OC Kaufland k presmerovaniu dopravy na nové jazdné pruhy. Presný termín, kedy dôjde k presmerovaniu dopravy bude známy po dnešnom stretnutí so všetkými zainteresovanými stranami na Okresnom úrade Košice.

Aké práce sú v pláne od 29. 5. do 4. 6. 2023?

PONDELOK – UTOROK

 • Pokládka asfaltových vrstiev
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách
 • Preložka vodovodu, tlaková skúška a príprava prepoja

PONDELOK – STREDA

 • Dočasné dopravné značenie, presmerovanie dopravy

PONDELOK – PIATOK

 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Preložka kanalizácie na Važeckej ulici
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Búranie šácht teplovodu TEKO
 • Búranie šachty teplovodu KOSIT pri koľajisku

PONDELOK – NEDEĽA

 • Budovanie drenáže a montáž uličných vpustí
 • Budovanie vrstiev chodníka a cyklistickej komunikácie
 • Budovanie ľavého mosta

STREDA – PIATOK

 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici

ŠTVRTOK – NEDEĽA

 • Búranie konštrukčných vrstiev vozovky, ľavá strana po presmerovaní dopravy

PIATOK – NEDEĽA

 • Pokládka cestných obrubníkov

Viac
článkov