Modernizácia Slaneckej cesty napreduje, v pláne je dokončenie prác na ľavom moste

Dátum

Pozrite si, aké práce sú v pláne od 19. 6. do 25. 6. 2023:

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Dočasné napojenie ľavého mosta

PONDELOK – PIATOK

 • Búranie konštrukčných vrstiev vozovky 
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Preložka vodovodu, ostrý prepoj 
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Búranie kolektora teplovodu TEKO

PONDELOK – NEDEĽA

 • Pokládka chodníkových obrubníkov
 • Odkop zeminy na výmene podložia
 • Búranie a budovanie vrstiev v križovatkách
 • Dokončovacie práce na ľavom moste 
 • Preložka kanalizácie na Važeckej ulici

UTOROK – ŠTVRTOK

 • Budovanie verejného osvetlenia 

STREDA – NEDEĽA

 • Odkop podložia na Važeckej ulici

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov