Na Slaneckej došlo minulý týždeň k zmene organizácie dopravy. Pozrite si, aké práce sú tento týždeň v pláne

Dátum

Motoristi jazdia od stredy 7. júna po novovybudovaných jazdných pruhoch. Okrem prác na budovaní ľavého mosta cez Myslavský potok pokračujú aj práce na výstavbe cyklochodníka a chodníka, ktoré budú viesť popri Slaneckej ceste. 

Aké práce sú v pláne od 12. 6. do 18. 6. 2023?

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Preložka vodovodu, tlaková skúška a príprava prepoja 

PONDELOK – PIATOK

 • Búranie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatkách
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Búranie šácht teplovodu TEKO

PONDELOK – NEDEĽA

 • Pokládka cestných a chodníkových obrubníkov
 • Budovanie vrstiev chodníka a cyklistickej komunikácie
 • Búranie a budovanie vrstiev v križovatke Raketová 
 • Budovanie ľavého mosta
 • Preložka kanalizácie na Važeckej ulici

UTOROK – ŠTVRTOK

 • Budovanie verejného osvetlenia v križovatke Textilná

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov