Harmonogram prác na Slaneckej: Práce na ľavom moste dokončujú, v pláne je aj jeho asfaltovanie

Dátum

Pozrite si, aké práce sú v pláne od 26. 6. do 2. 7. 2023:

PONDELOK – PIATOK

 • Búranie podchodu pri električkovej trati
 • Pokládka chodníkových obrubníkov
 • Búranie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Dočasné napojenie ľavého mosta, pokládka asfaltov 
 • Budovanie cestnej kanalizácie 
 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Budovanie elektrických prípojok
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie
 • Preložka trolejového vedenia
 • Ochrana a preložka káblov DPMK 
 • Búranie kolektora a šachty teplovodu TEKO

PONDELOK – NEDEĽA

 • Budovanie konštrukčných vrstiev cyklochodníka
 • Odkop zeminy na výmene podložia
 • Budovanie vrstiev vozovky
 • Dokončovacie práce na ľavom moste, zaťažkávacia skúška

SOBOTA – NEDEĽA

 • Pokládka štrbinových žľabov

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov