Pozrite si tohtotýždňový harmonogram prác na Slaneckej

Dátum

Aké práce sú v pláne od 30. 1. do 5. 2. 2023?

PONDELOK – STREDA

  • Ochrana horúcovodu KOSIT, štrkové lôžko a podkladný betón

PONDELOK – PIATOK

  • Budovanie cestnej kanalizácie a uličných vpustí

PONDELOK – NEDEĽA

  • Pokládka štrbinových žľabov
  • Armovanie opôr mosta, debnenie a betonáž opory

ŠTVRTOK – NEDEĽA

  • Odkop terénu na výmene podložia
  • Podklad pod štrbinový žľab

Viac
článkov