Harmonogram prác na Slaneckej. Čo prinesie tento týždeň?

Dátum

Rekonštrukcia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad Jazerom pokračuje prácami na budovaní cestnej kanalizácie a uličných vpustí a ukladaní konštrukčných vrstiev budúcej komunikácie.

Aké práce sú v pláne od 6. 2. do 12. 2. 2023?

PONDELOK – UTOROK

 • Odkop terénu na výmene podložia

PONDELOK – PIATOK

 • Preložka plynovej prípojky Lubina
 • Budovanie cestnej kanalizácie a uličných vpustí
 • Budovanie pätiek verejného osvetlenia
 • Ochrana káblov DPMK, ich odkrytie

PONDELOK – NEDEĽA

 • Ukladanie štrbinových žľabov
 • Armovanie a debnenie opôr mosta

UTOROK

 • Betonáž drieku opory

ŠTVRTOK – NEDEĽA

 • Podklad pod štrbinový žľab
 • Pokládka geokompozitu a sypanie sanačnej vrstvy
 • Budovanie uličných vpustí
 • Budovanie náhradnej križovatky Tesco 

SOBOTA – NEDEĽA

 • Prekládka BUS zastávky Dneperská

*Práce budú realizované v závislosti od klimatických podmienok.

Foto: Miro Vacula

Viac
článkov