Kontrolný deň na Slaneckej ceste – práce na stavbe sa výrazne zintenzívnia

Dátum

Mesto informovalo verejnosť o postupe prác

Starostka MČ Nad jazerom pozvala na kontrolný deň aj verejnosť a poslancov miestneho zastupiteľstva. Tí sa síce priamo kontrolného dňa nemohli zúčastniť vzhľadom na bezpečnosť na stavbe, no zástupcovia mesta Košice a zhotoviteľa spoločnosti Doprastav a.s. im poskytli všetky potrebné informácie k aktuálnemu stavu stavby. „Zástupcovia zhotoviteľa nám tlmočili, aké práce boli zhotovené počas letných mesiacov. Aj keď to verejnosť vnímala, že sa akoby nič nedialo, tie práce prebiehali niekde inde, napríklad pri záťažových skúškach podložia. Držíme si palce aby realizácia Slaneckej bola dokončená v termíne. Vieme, ako je to pri stavbách a všetci musíme strpieť tie obmedzenia, ktoré takáto veľká rekonštrukcia prináša. Ale na konci dňa verím, že ten výsledok bude stáť za to, a že tá najmodernejšia cesta v Košiciach bude prechádzať práve Jazerom,“ skonštatovala starostka MČ Nad Jazerom Lenka Kovačevičová.

Dočasný most zmenil organizáciu dopravy

Podľa stavebného dozoru sa stavba v tých dňoch dostáva do 2. fázy, ktorá prinesie vizuálne intenzívnejší pracovný ruch. Bolo zrealizované dočasné premostenie Myslavského potoka, ktoré môžu motoristi využívať od štvrtkového (8. 9.) poludnia. To prinieslo zmeny v organizácii dopravy a jej presmerovanie do druhého jazdného pruhu, čo umožní zhotoviteľovi kontinuálne pokračovať v prácach. Motoristi sa musia aktuálne pripraviť na mierne zdržanie pri prejazde mosta vzhľadom na zníženú povolenú rýchlosť na 20 km/h. Podľa Krajského dopravného inšpektorátu sa bude ešte dopravné značenie na niektorých miestach upravovať.

Práce na stavbe pokračujú podľa harmonogramu

V uplynulých dňoch sa tiež začalo s frézovaním zvyškov starej cesty respektíve s odstraňovaním konštrukčných prvkov vozovky v smere od centra mesta Košice na MČ Krásna. Ťažká technika sa zároveň pustila do odstraňovania pňov stromov. Aj napriek tomu, že na niektorých z 88 stavebných objektov nastalo mierne zdržanie, harmonogram prác pokračuje podľa plánu, pričom zhotoviteľ je podľa zmluvy povinný odovzdať dielo do 24 mesiacov od začiatku výstavby. Prvá polovica cesty má byť v jednom jazdnom profile hotová do konca roka 2022. „Zhotoviteľ je povinný sa vysporiadať s miernymi časovými posunmi tak, aby dodržal lehotu na dodanie diela. Pôvodná projektová dokumentácia na základe geologického prieskumu predpokladala určité technologicko-konštrukčné riešenie avšak na základe záťažových testov po odkrytí asfaltu sa nepotvrdili pôvodné parametre únosnosti podložia. Preto sa museli hľadať iné riešenia,“ vysvetlil zástupca riaditeľa MMK Richard Dlhý. Záťažové testy podložia sa opakovali 4-krát vždy s iným konštrukčným riešením, ktoré navrhol projektant. Následne bude spracovaný znalecký posudok na vyhodnotenie tejto zmeny. Investor, ako aj zhotoviteľ stavby to považujú za objektívne príčiny navýšenia ceny stavby o približne 1,25 milióna eur v jednom jazdnom profilePôvodný rozpočet počítal s celkovou sumou za dodanie diela vo výške 19,188 milióna eur, bez náhradnej výsadby, ktorá sa bude obstarávať samostatne. „Zmenu pôvodného rozpočtu komunikujeme s riadiacim orgánom, pričom robíme všetko preto, aby sme mohli aj peniaze navyše čerpať z európskych štrukturálnych fondov. Práce na stavbe však nikdy nezastali a musia pokračovať. Na termíne dokončenia trváme,“ dodal Dlhý.      

O Slaneckú sa zaujímali aj mestskí poslanci

O rekonštrukciu Slaneckej cesty sa dnes zaujímali aj poslanci mestského zastupiteľstva. Tí ešte ráno hlasovaním vzhľadom na pracovné povinnosti odmietli pozvánku starostky MČ Nad jazerom Lenky Kovačevičovej na účasť na kontrolnom dni. Neskôr bol na základe návrhu poslanca Milana Lesňáka do rozpravy zaradený mimoriadny bod – Slanecká cesta, aktuálny stav staveniska. Do diskusie sa zapojili viacerí poslanci, pričom výsledkom uznesenia je, že prijali predmetnú informáciu. Vedenie mesta im poskytlo podrobný popis aktuálneho stavu výstavby. „Sme presvedčení, že tak ako bol základný harmonogram schválený, aj keď sa v detailoch mení, tak bude dodržaný – s ukončením stavby celkovo v roku 2023 a v tomto roku v profile 2 jazdných pruhov smerom do Krásnej.,“ zdôraznil poslancom primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.  

Od septembra 2023 bude nová cesta slúžiť motoristom  

V najbližších dňoch sa práce na výstavbe aj vizuálne zintenzívnia. Na stavbe sa bude pracovať v dvojzmennej pracovnej dobe 7 dní v týždni. Už na budúci týždeň sa budú zakladať sondy portálov svetelnej signalizácie. Od pondelka do piatka je na pláne inštalácia dažďovej kanalizácie, ochrana káblov DPMK, zásyp preložených vedení, ochrana plynovodu a ďalšie práce. Následne sa začne s výstavbou nového podložia a na jeseň aj asfaltovaním povrchu cesty. Dokončenie štvorprúdovej cesty v oboch profiloch, ktorou prejde denne v priemere až 30-tisíc motorových vozidiel, je naplánované na koniec leta 2023.

(DT)

Viac
článkov