Práce na Slaneckej pokračujú, aké činnosti prinesie tento týždeň?

Dátum

Harmonogram prác na Slaneckej ceste pokračuje podľa plánu aj napriek tomu, že na niektorých z 88 stavebných objektov nastalo mierne zdržanie. Aby ste aj vy mali prehľad o plánovaných aktivitách na Slaneckej, pripravili sme pre vás súhrn prác, ktoré sa v daný týždeň budú realizovať, a o ktorých vás budeme pravidelne informovať každý pondelok.

Aký je prehľad prác na tento týždeň 12. 9. – 18. 9. 2022?

PONDELOK – UTOROK

  • Ochrana vodovodu – sondovanie chráničky

PONDELOK – STREDA 

  • Preložka vodovodu

PONDELOK – PIATOK

  • Sondovanie v miestach portálov cestnej svetelnej signalizácie
  • Budovanie cestnej kanalizácie, tlaková skúška
  • Preložka elektrickej polarizačnej drenáže
  • Modernizácia verejného osvetlenia – budovanie základov
  • Ochrana káblov Dopravného podniku mesta Košice

PONDELOK – NEDEĽA

  • Trhanie pňov 
  • Odhumusovanie, odvoz ornice a mačiny na medziskládku 
  • Búranie mosta cez Myslavský potok

Viac
článkov