Doprava na Slaneckej ceste sa presúva na nový dočasný most nad Myslavským potokom

Dátum

Motoristi pozor! Rekonštrukcia Slaneckej cesty sa od štvrtka 8. septembra dostáva do ďalšej fázy.

V priebehu leta sa vybudovalo nové dočasné premostenie súčasnej cesty ponad Myslavský potok, na ktorom boli v utorok úspešne zrealizované záťažové testy.

Po obojsmernom mostnom prejazde sa začne jazdiť od zajtrajšieho poludnia, čo prinesie aj niektoré zmeny v organizácii dopravy.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že na moste bude obmedzená maximálna povolená rýchlosť na 20 km/hod. Maximálna hmotnosť prechádzajúcich vozidiel bude takisto určená dopravnými značkami.

Keďže rekonštrukcia Slaneckej cesty prebieha za plnej premávky, aj naďalej apelujeme na motoristov, aby dodržiavali zásady bezpečnej premávky a dočasné dopravné značenie.

Okrem týchto zmien v doprave sa na stavbe Slaneckej cesty začne s búraním pôvodného mosta a s prípravami na výstavbu nového mosta.

Stavbári tam okrem toho pokračujú s frézovaním pôvodnej cesty, likvidáciou pňov po zrezaných topoľoch a s budovaním cestnej kanalizácie.

Viac
článkov