Na Slaneckej ceste sa presmeruje doprava

Dátum

V priebehu dneška sa na Slaneckej ceste zmení organizácia dopravy. Z Talinskej ulice, po ktorej dočasne motoristi jazdili v smere z Krásnej do Košíc, sa doprava presmeruje naspäť na Slaneckú cestu – v úseku od križovatky s Golianovou po obratisko električiek. Doprava na Slaneckej ceste bude vedená v oboch smeroch.

Na Talinskej ulici sa doprava vráti do pôvodného stavu s obojsmernou premávkou. Na Golianovej a Talinskej ulici boli v uplynulých dňoch opravené výtlky, ktoré vznikli intenzívnejšou dopravou v tomto úseku. 

Zároveň sa dnes otvorí križovatka s Meteorovou ulicou. Vodiči budú môcť zo sídliska odbočiť doprava v smere do Košíc aj doľava v smere Krásna. Odbočenie zo Slaneckej cesty do sídliska bude možné z oboch smerov. 

Súčasne sa uzavrie križovatka s Galaktickou ulicou pre vjazd aj výjazd vozidiel. Dôvodom je pokračovanie stavebných prác v tomto úseku.  

Spôsob organizácie dopravy je znázornený v priloženej grafike.

Zmeny v doprave upozorní motoristov dočasné dopravné značenie. Prosíme vodičov, aby sledovali dopravné značenie a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/h.

Zdroj: Mesto Košice

Viac
článkov