Pozrite si tohtotýždňový harmonogram prác na Slaneckej ceste

Dátum

Počas tohto mesiaca sa na Slaneckej ceste dokončí pokládka štrbinových žľabov, osadia sa obrubníky a bude sa pokračovať v budovaní cestnej svetelnej signalizácie a pätiek verejného osvetlenia.

Aké práce sú v pláne od 8. 5. do 14. 5. 2023?

PONDELOK – PIATOK

 • Važecká ulica – búranie konštrukčných vrstiev komunikácie
 • Budovanie cestnej kanalizácie

UTOROK – PIATOK

 • Pokládka štrbinových žľabov, výplň a ochrana ich dilatácie
 • Pokládka nestmelenej vrstvy štrkodrvy a cementom stmelenej podkladovej vrstvy vozovky
 • Prípravné práce na privádzači z mosta VSS 
 • Úprava šácht na kanalizačnom zberači 
 • Realizácia preložky vodovodu 
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Preložka trolejového vedenia – Važecká ulica
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Oprava káblov po odcudzení z trasy
 • Príprava ostrého prepoja plynovodu v križovatke Čingovská 
 • Ochrana horúcovodu KOSIT

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie vrstiev na cyklistickej komunikácii 
 • Úprava Myslavského potoka

PONDELOK – NEDEĽA

 • Pokládka cestných obrubníkov
 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií, križovatka Pri Krásnej, Lubina, Tesco, Textilná 
 • Oddebnenie priečnikov, armovanie závesných múrikov mosta 

Viac
článkov