Tretí októbrový týždeň prinesie tieto práce na Slaneckej ceste

Dátum

Minulý týždeň došlo k postupnému presmerovaniu dopravy na novovybudovanú komunikáciu na pravej strane (v smere do Krásnej) v úseku od križovatky Textilná I (od čerpacej stanice) po križovatku Textilná II (Dneperská). Vodiči tak už jazdia po novom asfalte od križovatky Textilná I až po koniec rekonštrukcie. Pozrite si plán prác od 16. do 22. októbra 2023.

Minulý týždeň došlo k postupnému presmerovaniu dopravy na novovybudovanú komunikáciu na pravej strane (v smere do Krásnej) v úseku od križovatky Textilná I (od čerpacej stanice) po križovatku Textilná II (Dneperská). Vodiči tak už jazdia po novom asfalte od križovatky Textilná I až po koniec rekonštrukcie. Pozrite si plán prác od 16. do 22. októbra 2023.

PONDELOK – STREDA

Pokládka štrbinových žľabov

PONDELOK – PIATOK

Budovanie napojenia miestnych komunikácií, križovatky Rovníková, Raketová, Meteorová

Pokládka obrubníkov na cyklochodníku, asfaltovanie

Úprava Myslavského potoka, úprava koryta

Budovanie cestnej svetelnej signalizácie a informačného systému

Budovanie cestnej kanalizácie

Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia

Budovanie verejného osvetlenia

Budovanie kábelovodu

PONDELOK – SOBOTA

Odkop zemnej pláne a budovanie drenáže na Važeckej ulici

Ochrana a preložka káblov DPMK

Ochrana horúcovodu KOSIT a TEKO

PONDELOK – NEDEĽA

Frézovanie a búranie starej vozovky, odkop podložia

Budovanie drenáže a uličných vpustí

Budovanie pravého mosta, armovanie priečnikov a spriahajúcej dosky

Budovanie lávky ponad Myslavský potok, armovanie priečnikov a spriahajúcej dosky

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov