Dočasný most ponad Myslavský potok na Slaneckej ceste spĺňa bezpečnostné požiadavky

Dátum

Na košickom magistráte sa vo štvrtok uskutočnil ďalší kontrolný deň k projektu Modernizácia a rozširovanie Slaneckej cesty. Zúčastnili sa ho zástupcovia mesta, zhotoviteľa – spoločnosti Doprastav, odborný stavebný dozor, zástupcovia mestskej časti Nad jazerom, Okresného úradu Košice, DPMK aj Krajského dopravného inšpektorátu.

Zástupcovia Doprastavu informovali o uskutočnených prácach za uplynulý mesiac. Išlo najmä o budovanie cestnej kanalizácie, vyťahovanie pňov po vyrúbaných stromoch, odkopy a odvoz ornice. Na viacerých úsekoch sa odstraňoval podklad vozovky a budovali sa aj základy verejného osvetlenia.

Mesto informuje o harmonograme prác

Najbližšie týždne budú pokračovať práce na búraní mosta ponad Myslavský potok a prípravy na výstavbu nového premostenia. Na najbližšie dni je naplánovaná aj preložka káblov DPMK, ktoré sa nachádzajú v okolí mosta a bránia realizácii ďalších prác.

Postupne sa na stavbe začne aj s výmenou podložia a budovaním konštrukčných vrstiev budúcej vozovky. Plán prác na aktuálny týždeň je každý pondelok zverejňovaný na webovej stránke www.slanecka.kosice.sk a facebookovej stránke mesta www.facebook.com/kosiceofficial.  

Dočasné premostenie prešlo kontrolami aj záťažovými skúškami

Starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová (nezávislá) sa počas kontrolného dňa pýtala na stav dočasného premostenia ponad Myslavský potok, keďže pri prejazde vozidiel dochádza k pohybu drevených dosiek. Zástupca Doprastavu prítomných ubezpečil, že dočasný most je bezpečný. Takéto riešenie odobril nielen statik, ale aj stavebný dozor. Dočasný most prešiel potrebnými kontrolami a záťažovými skúškami.

Ide o oceľovú mostnú konštrukciu s drevenou vrchnou časťou, pričom dosky sú uložené v dvoch vrstvách. Na moste sa pravidelne robia obhliadky a vykonáva sa na ňom potrebná údržba. Zhotoviteľ pristúpil aj k dodatočným opatreniam, ktoré majú zabrániť posunu dosiek pri prejazde vozidiel.

Ukončenie rekonštrukcie Slaneckej cesty, ktorá je jednou z najvyťaženejších dopravných tepien v meste, je naplánované na koniec leta 2023. Prvá polovica cesty má byť v jednom jazdnom profile hotová do konca tohto roka.

(DT)

Viac
článkov