Aj tento týždeň vám prinášame aktuálny harmonogram prác na Slaneckej ceste

Dátum

Práce na jednej z najvyťaženejších dopravných tepien mesta naďalej postupujú podľa harmonogramu. Z dôvodu nepriaznivého počasia, ktoré panovalo v priebehu minulého týždňa však ostávajú plány na niektorých objektoch bez zmeny.

Pozrite si plán prác od 3. 10. do 9. 10. 2022?

PONDELOK – STREDA

 • Ochrana horúcovodu KOSIT

UTOROK – PIATOK

 • Výkop základov verejného osvetlenia

PONDELOK – PIATOK

 • Preložka, zapojenie elektrickej polarizačnej drenáže
 • Ochrana a preložka plynovodov, riadený pretlak

STREDA – PIATOK

 • Vytýčenie a výkop jám pre opory lávky pre peších

ŠTVRTOK – PIATOK

 • Výkop sond v mieste napojenia kanalizácie

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie cestnej kanalizácie

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odhumusovanie, nakladanie a odvoz ornice
 • Odstránenie podkladu vozovky, odkopávka a prekopávka pre cesty
 • Búranie mostovky a opôr mosta cez Myslavský potok
 • Odkop a preložka spätných, napájacích a ovládacích káblov Dopravného podniku mesta Košice v mieste kolízie s novým mostom ponad Myslavský potok

Viac
článkov