Práce na Slaneckej pokračujú, motoristi budú od dnes jazdiť po novom moste

Dátum

K presmerovaniu dopravy dôjde v priebehu pondelka 3. júla postupne. Dopravu presmerujú na novovybudovaný ľavý most ponad Myslavský potok. Motoristi budú po novom moste jazdiť v oboch smeroch. Dočasné premostenie, ktoré doteraz slúžilo motoristom, sa úplne uzavrie a následne odstráni.

Pozrite si, aké práce sú v pláne od 3. 7. do 9. 7. 2023:

PONDELOK

 • Presmerovanie dopravy na ľavom moste

PONDELOK – UTOROK

 • Ostrý prepoj plynu na Čingovskej

PONDELOK – STREDA

 • Búranie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Búranie dočasnej komunikácie pri dočasnom moste

PONDELOK – PIATOK

 • Pokládka chodníkových obrubníkov 
 • Budovanie cestnej kanalizácie 
 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Budovanie elektrických prípojok
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Realizácia konštrukčných vrstiev vozovky na zastávkach MHD
 • Zemné práce a podkladný betón na lávke pre peších a cyklistov

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odkop zeminy na výmene podložia
 • Pokládka uličných vpustí a budovanie drenáže

STREDA – NEDEĽA

 • Pokládka štrbinových žľabov

ŠTVRTOK – PIATOK

 • Preložka vodovodu na ulici Napájadlá, ostrý prepoj

ŠTVRTOK – SOBOTA

 • Pokládka mechanicky spevneného kameniva na cyklochodník

ŠTVRTOK – NEDEĽA

 • Demontáž dočasného mostu

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov