Za vyrúbané stromy vysadia dvojnásobok

Dátum

Rozšírenie Slaneckej cesty na štvorprúdovku si vyžiadalo výrub 381 stromov. V rámci náhradnej výsadby ich pribudne v 8 lokalitách mesta viac ako dvojnásobok – 774 kusov rôznych druhov listnáčov a ihličnanov, predovšetkým javorov, líp, bukov, hrabov a jaseňov, ale aj jedlí a smrekovcov. 

Pred začiatkom sadovníckych prác je potrebné vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne. Vysádzať budú len vzrastlé dreviny s koreňovými balmi I. akostnej triedy predpestované v škôlkach.

Na Sídlisku Nad jazerom okrem stromov zasadia v užších pásoch medzi cestou a komunikáciou pre peších, resp. cyklistov, vyše 6 300 kusov drevín nižšieho vzrastu do maximálnej výšky 120 cm. Na zvyšných plochách o celkovej rozlohe takmer 12 500 m2 sa zaseje trávnatý porast. 

Náhradnú výsadbu v hodnote viac ako 360-tisíc eur zabezpečí Záhradníctvo Hedera, s. r. o. S náhradnou výsadbou začne v septembri tohto roku, práce ukončí 31. mája 2023.

(MJ)

Viac
článkov