Práce na Slaneckej pokračujú podľa harmonogramu

Dátum

Obavy obyvateľov mestskej časti Nad jazerom z kolapsu dopravy po začiatku modernizácie Slaneckej cesty sa nenaplnili.

Aj po takmer štyroch mesiacoch od začiatku prác je jedna z najvyťaženejších dopravných tepien mesta bez väčších problémov prejazdná. Samozrejme, v špičkách je prejazd sídliskom pomalší, ale rovnaká situácia tam bola ešte pred rekonštrukciou. 

Aj vďaka posilneniu hromadnej dopravy a zvýšeniu kapacity električiek zaznamenal Dopravný podnik mesta Košice aj výrazné zvýšenie počtu cestujúcich, ktorí uprednostňujú tento ekologický druh dopravy namiesto áut ako boli dovtedy zvyknutí. Aj na vnútrosídliskových komunikáciách, ktoré sa využívajú ako náhradné trasy, je prejazd bez väčších problémov. Ako sa dalo očakávať, mierne sa skomplikovalo parkovanie, keďže na niektorých cestách a uliciach nie je možné počas rekonštrukcie odstaviť auto. 

Práce na rozsiahlej modernizácii a rozšírení Slaneckej cesty za 12 miliónov eur pokračujú v súlade s ich navrhnutým harmonogramom. Stáva sa, že zhotoviteľ narazí na nezrovnalosti v polohe existujúcich inžinierskych sietí, čo si vyžaduje aktualizovať časti pôvodnej projektovej dokumentácie. Mnohé siete boli vybudované ešte v časoch socializmu a v mapách nie sú zakreslené vôbec alebo nesprávne. Vtedy je nevyhnutné identifikovať vlastníka alebo samotného správcu. Z tohto dôvodu sa tam musia realizovať dodatočné stavebné práce, čo zhotoviteľ rieši operatívnou zmenou harmonogramu a presunom svojich kapacít na iné stavebné objekty. 

Zaznamenali sme aj otázky obyvateľov alebo vodičov na to, či by na stavbe nemalo byť viac robotníkov. Verejnosť si väčší stavebný ruch bude môcť všimnúť v nasledujúcich týždňoch, keď po súčasných prácach zväčša pod konštrukčnými vrstvami budúcej vozovky začne zhotoviteľ podľa schváleného harmonogramu so samotnou výstavbou a rozšírením komunikácie na Slaneckej ceste. 

(MK)

Viac
článkov