Rekonštrukcia Slaneckej po sviatkoch pokračuje, opravia sa aj výtlky

Dátum

Robotníci a stavebné mechanizmy sa po vianočných sviatkoch a skončení zimných prázdnin vrátili do práce. Po opätovnom spustení prác v novom roku pokračuje spoločnosť Doprastav, ktorá má na starosti rekonštrukciu Slaneckej cesty, v harmonograme prác. Pozrite si, čo nás čaká tento týždeň.

Aké práce sú v pláne od 9. 1. do 15. 1. 2023?

UTOROK – STREDA

  • Oprava výtlkov

UTOROK – SOBOTA

  • Odkop pilótovacej plošiny, podkladný betón opôr mosta

STREDA – ŠTVRTOK

  • Obetónovanie chráničky plynovodu

STREDA – SOBOTA

  • Budovanie cestnej kanalizácie

STREDA – NEDEĽA

  • Pokládka geomreže a sypanie sanačnej vrstvy

ŠTVRTOK – NEDEĽA

  • Debnenie podkladného betónu pod štrbinový žľab

Viac
článkov