Práce na Slaneckej pokračujú, od stredy začnú motoristi jazdiť po novom asfalte

Dátum

K presmerovaniu dopravy na novovybudovanú časť vozovky sa začne v stredu 27. 9. postupne. Motoristi budú jazdiť po novom asfalte od zastávky Dneperská po koniec rekonštrukcie.

Pozrite si aktuálny harmonogram prác od 25. 9. do 1. 10. 2023:

PONDELOK – STREDA

 • Budovanie pravého mosta, betonáž priečnika 
 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok 

PONDELOK – PIATOK

 • Montáž uličných vpustí, dopojenie do cestnej kanalizácie
 • Úprava Myslavského potoka, betonáž prahov
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie
 • Budovanie uličných vpustí a dopojenie do cestnej kanalizácie
 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici, tlaková skúška
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia 
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, budovanie šachty 

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií, križovatky Rovníková a Raketová
 • Budovanie autobusovej zastávky na križovatke TESCO a Ladožská

PONDELOK – NEDEĽA

 • Sypanie sanačnej vrstvy, pokládka geokompozitu, úprava pláne, budovanie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Podklad, pokládka a izolácia štrbinových žľabov

STREDA

 • Presmerovanie dopravy na novovybudovanú vozovku (od zastávky Dneperská po koniec rekonštrukcie sa bude jazdiť po novom asfalte)

STREDA – NEDEĽA

 • Búranie pôvodnej vozovky

PIATOK – NEDEĽA

 • Pokládka cestných obrubníkov

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov