Pozrite si harmonogram prác na Slaneckej ceste na tento týždeň

Dátum

Modernizácia Slaneckej cesty napreduje. V priebehu minulého týždňa došlo na Slaneckej ceste k zmene organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia v úseku od obratiska električiek na Važeckej (Galaktická ulica) po koniec úseku v smere na Krásnu (Golianova ulica). Tento týždeň pokračujú práce na budovaní napojenia miestnych komunikácií na Textilnej, Ladožskej, Čingovskej a na ulici Napájadlá. V pondelok začnú pracovníci spoločnosti s Doprastav s búraním podchodu popod električkovú trať.

Pozrite si harmonogram prác od 21. 8. do 27. 8. 2023:

PONDELOK – UTOROK

 • Búranie podchodu popod električkovú trať

PONDELOK – PIATOK

 • Odkop zeminy na dočasnom napojení
 • Pokládka cestných obrubníkov
 • Armovanie, debnenie a betonáž opôr pravého mosta
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie
 • Budovanie optickej trasy informačného systému
 • Ochrana a preložka káblov DPMK

PONDELOK – SOBOTA

 • Realizácia strateného paženia v dočasnom napojení
 • Budovanie verejného osvetlenia

PONDELOK – NEDEĽA

 • Montáž uličných vpustí a budovanie drenáže
 • Úprava podložia, pokládka geokompozitu, budovanie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií Textilná, Ladožská, Čingovská, Napájadlá
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, budovanie šachty

UTOROK – SOBOTA

 • Budovanie BUS zastávky TESCO a Lubina

UTOROK – NEDEĽA

 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok

STREDA – PIATOK

 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia

PIATOK – NEDEĽA

 • Pokládka štrbinových žľabov

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miroslav Vacula

Viac
článkov