Harmonogram prác na Slaneckej ceste na tento týždeň

Dátum

Tento týždeň pokračujú práce na budovaní pravého mosta cez Myslavský potok, napojenia miestnych komunikácií na Textilnej, Ladožskej a na ulici Napájadlá aj autobusovej zastávky TESCO a Lubina.

Pozrite si harmonogram prác od 28. 8. do 3. 9. 2023:

PONDELOK – ŠTVRTOK

 • Úprava Myslavského potoka, budovanie prahov
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie
 • Budovanie optickej trasy informačného systému
 • Ochrana káblov vysokého napätia v dočasnom napojení
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, budovanie šachty

PONDELOK – PIATOK

 • Pokládka cestných obrubníkov

PONDELOL – SOBOTA

 • Armovanie, debnenie a betonáž opôr pravého mosta
 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok

PONDELOK – NEDEĽA

 • Sypanie sanačnej vrstvy na dočasnom napojení
 • Podklad a pokládka štrbinových žľabov
 • Montáž uličných vpustí a budovanie drenáže
 • Úprava podložia, pokládka geokompozitu, budovanie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií Textilná, Ladožská, Napájadlá
 • Budovanie cestnej kanalizácie

UTOROK – SOBOTA

 • Budovanie autobusovej zastávky TESCO a Lubina

SOBOTA

 • Presun zastávky Dneperská

Viac
článkov