Od pondelka dôjde na Slaneckej k zmene organizácie dopravy, pozrite si tohtotýždňový harmonogram prác

Dátum

Práce na jednej z najvyťaženejších dopravných tepien mesta pokračujú. V priebehu pondelka (14. 8.) dôjde na Slaneckej ceste k zmene organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia v úseku od obratiska električiek na Važeckej (Galaktická ulica) po koniec úseku v smere na Krásnu (Golianova ulica).

Pozrite si harmonogram prác od 14. 8. do 20. 8. 2023:

PONDELOK

 • Presmerovanie dopravy v dočasnom napojení

PONDELOK – UTOROK

 • Preložka optických káblov SWAM a SITEL 

PONDELOK – PIATOK

 • Montáž uličných vpustí a budovanie drenáže
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie 
 • Budovanie optickej trasy informačného systému
 • Ochrana a preložka káblov DPMK

PONDELOK – SOBOTA

 • Búranie konštrukčných vrstiev vozovky v dočasnom napojení 

PONDELOK – NEDEĽA

 • Úprava podložia, pokládka geokompozitu, budovanie konštrukčných vrstiev vozovky 
 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií Textilná, Ladožská, Napájadlá
 • Armovanie opôr pravého mosta 
 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, budovanie šachty

UTOROK – NEDEĽA

 • Pokládka cestných obrubníkov

STREDA – PIATOK 

 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia

PIATOK – NEDEĽA

 • Pokládka štrbinových žľabov 

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miro Vacula

Viac
článkov