Počas rekonštrukcie Slaneckej cesty zatiaľ nevznikne nový priechod pre chodcov

Dátum

Priechod pre chodcov k OC Kaufland, ktorý žiadajú zriadiť niektorí obyvatelia sídliska Nad jazerom počas aktuálnej rekonštrukcie Slaneckej cesty, najbližšie mesiace nevznikne. Po skončení I. etapy modernizácie Slaneckej cesty by sa však toto pešie prepojenie zo sídliska k obchodnému centru mohlo niekedy v závere tohto roka opäť obnoviť.

Aj táto otázka bola jedným z bodov, o ktorých sa dnes na magistráte mesta hovorilo počas pravidelného kontrolného dňa k rekonštrukcii Slaneckej cesty. Ako na ňom uviedol dopravný projektant Pavel Titl, obyvatelia, žiaľ, musia strpieť, že sa do tohto obchodného centra v súčasnosti nedostanú tak, ako boli dlhé roky zvyknutí. Hoci v spolupráci s ďalšími zainteresovanými hľadali alternatívne riešenia vrátane napr. ďalšej električkovej zastávky, tie nemohli byť realizované najmä z bezpečnostných a technických dôvodov.

„Stavba sa postupne rozbieha a v najbližších dňoch tam vznikne veľké stavenisko. Nielen tam, ale ani nikde v blízkosti nemôžeme vyznačiť ďalší priechod. Aj keby sme tak urobili niekde neďaleko a obyvatelia by sa dostali cez cestu, neexistujú chodníky, po ktorých by sa dalo pokračovať ďalej. Navyše tam nie sú mestské, ale už súkromné pozemky, čo tam nedovoľuje nič robiť.“

Obyvatelia môžu využiť MHD alebo iný priechod na Dneperskej

Ak niekto chce ísť pešo do tohto obchodného centra, Pavel Titl (na snímke vpravo) odporúča využiť autobus číslo 19 alebo ďalší priechod na Dneperskej ulici. „Je to len o 250 metrov dlhšie. V porovnaní s Prešovom, kde uzavreli lávky cez železničnú trať a obchádzka pre ľudí bola niekoľkonásobne väčšia, to azda nebude až taký vážny problém. Ak sa doprava po skončení prvej časti rekonštrukcie preklopí do novej polovice komunikácie, bude tam možné využívať priechod aj spolu s novým chodníkom,“ doplnil. 

Dopravný projektant Pavel Titl (vpravo)

Mesto chce spolu s mestskou časťou Nad jazerom osloviť nielen Kaufland, ale aj Tesco na spoločné rokovania o možnosti zriadiť autobusovú linku, ktorá by slúžila ich zamestnancom alebo občanom, ktorí sa tam chcú dostať.

Ako počas kontrolného dňa skonštatoval zástupca spoločnosti Doprastav, stavebné práce zatiaľ postupujú podľa plánu, hoci skutkový stav často nesedí s realitou na stavbe. Ide najmä o inžinierske siete a ďalšie stavby, ktoré neboli zakreslené správne a musí sa kvôli nim prepracovávať projektová dokumentácia.

Niektorí vodiči napádajú robotníkov

Problémom sú občas aj samotní netrpezliví vodiči, ktorí zo svojich áut nielen verbálne, ale aj fyzicky napádajú robotníkov na stavbe. Podľa predstaviteľov dopravného inšpektorátu je pozitívom, že vodiči si už pomaly zvykli a premávka na Slaneckej ceste funguje bez väčších zdržaní. Odporučili však väčšiu kontrolu nainštalovaného dočasného dopravného značenia, ktoré občas spadne, ako aj obnovu vodorovného dopravného značenia na ceste.

Zástupca Doprastavu prisľúbil, že v dohľadnej dobe dokončia na okrajoch vozovky odstránenie všetkých pozostatkov pôvodných dopravných značiek alebo pútačov, ktoré museli byť tesne pred začiatkom rekonštrukcie zrezané.

Priechod pre chodcov k OC Kaufland

Viac
článkov