Neviete, ako sa dostať pešo do obchodných centier alebo aké zmeny sa dotýkajú Jazerčanov? Pripravili sme pre vás súhrn najčastejších otázok a odpovedí

Dátum

Ako sa rekonštrukcia dotkne Jazerčanov?

Obyvateľom sídliska nad Jazerom odporúčame využívať vnútornú komunikáciu sídliska, ktorá bude ponechaná s obojsmernou premávkou (Levočská – Čingovská – Ždiarska- Važecká – Tallinská), s výnimkou
úseku od Ladožskej po Rovníkovú (od Rímskokatolíckej farnosti sv. košických mučeníkov po obchodné centrum Billa) – ten bude v smere do MČ Košice – Krásna dočasne zjednosmernený. Pre križovatku Slanecká – Golianova nebudú platiť žiadne obmedzenia.

Čo ak potrebujem navštíviť obchodné centrá?

Na ulici Napájadlá, na ktorej sa nachádza Obchodná galéria Naša (Kaufland, Mc Donald, …), bude zriadená dočasná provizórna okružná križovatka, vďaka ktorej sa vodiči dostanú nielen na potrebné nákupy, ale budú mať možnosť otočiť sa a pokračovať doľava na Slaneckú v smere na centrum. 

Križovatka, ktorá smeruje zo Slaneckej cesty k OC Kaufland (smer centrum aj Krásna), bude funkčná aj s výjazdom z ulice Napájadlá doľava smer centrum. Z Krásnej však doľava ku Kauflandu neodbočíte, bude potrebné použiť obchádzku po Čingovskej a Dneperskej.

Do HM Tesco sa bude možné dostať autom iba z jazdného pruhu, ktorý smeruje na Krásnu. Ak budú vodiči chcieť opustiť ulicu, na ktorej sa HM Tesco nachádza, musia využiť prikázaný smer doprava do MČ Košice – Krásna.

Ako sa dostanem do OC Naša alebo Tesca pešo?

V 1. etape rekonštrukcie Slaneckej cesty dôjde na stavbe k vytvoreniu pracovného pásu na západnej strane komunikácie v celej dĺžke modernizácie cesty. Z tohto dôvodu bolo nutné minimalizovať pohyb peších na Slaneckej ceste – boli dočasne zrušené autobusové zastávky na tejto strane komunikácie (okrem zastávky Dneperská). Zároveň boli zrušené niektoré priechody pre chodcov, keďže nebolo by možné zabezpečiť bezpečný pohyb chodcov v priestore staveniska. 

V križovatke Slanecká – Napájadlá dôjde v rámci stavby k výstavbe štvrtého ramena križovatky, vrátane ochrany a preložiek inžinierskych sietí v priestore medzi Slaneckou cestou a Čingovskou ulicou. Na tomto úseku preto nie je možné zabezpečiť bezpečný pohyb peších. Preto, ak chodci plánujú prichádzať ku Kauflandu, teda do OC Naša v tejto etape prác, prosíme ich, aby používali priechody pre peších, ktoré sa nachádzajú na Dneperskej a Ladožskej ulici. Rovnako to platí aj pri príchode do HM Tesco, pre ktorý je najlepšie využívať priechod na Ladožskej ulici. 

Na bezpečný prístup do obchodných centier však chodci môžu využívať aj autobusovú dopravu. Linka 19 v súčasnosti ostáva bez zmeny trasy a zastávok v oboch smeroch.

Zároveň, prosíme, všetkých vodičov, aby rešpektovali nielen dočasné dopravné značenia, ale aj chodcov, ktorí potrebujú prechádzať cez priechody pre chodcov. Vďaka tomu vodiči zaručia chodcom bezpečný  prechod cez priechody nachádzajúce sa na Slaneckej ceste.

Aké sú zmeny v autobusovej doprave?

– Linky 52 a N7 v smere do MČ Košice – Krásna budú zastavovať na zastávkach Levočská a Dneperská. Zastávky Ladožská a Rovníková sa dočasne zrušia. Zastávka Važecká bude dočasne premiestnená na vnútrosídliskovú komunikáciu.

– Linky 52 a N7 v smere do centra mesta budú zastavovať na dočasnej zastávke Važecká, ktorá bude umiestnená na vnútrosídliskovej komunikácii a následne stáť na všetkých svojich zastávkach.

– Linka 19 ostáva bez zmeny trasy a zastávok v oboch smeroch.

– všetky spoje linky 28 premávajú iba po zastávku Važecká (trasa: Važecká – Motorest Krásna – Tramínová – Važecká; spoje až k Napájadlám budú skrátené po zastávku Važecká)

Zmeny v autobusovej doprave platia od 13. marca 2022.

Aké sú zmeny v električkovej doprave?

Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje aj na viaceré zmeny v linkovom vedení električiek. Tie však súvisia s modernizáciou depa, ktorá sa robí počas plnej prevádzky. 

Zmeny v linkovom vedení:

– Linka číslo 1 (nová, resp. obnovená linka): Važecká – Južná trieda – Námestie osloboditeľov – Kuzmányho – Námestie maratónu mieru – Havlíčkova

– Linka číslo 2 – bez zmeny

– Linka číslo 3 – bez zmeny

– Linka číslo 4 (zmenená trasa): Botanická záhrada – Zimná – Kuzmányho – Námestie osloboditeľov – Južná trieda – Barca

– Linka číslo 6 (zmenená trasa): Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Moldavská Trieda SNP – Námestie maratónu mieru – Havlíčkova

– Linka číslo 7 (zmenená trasa + jednosmerná trasa): Botanická záhrada – Zimná – Kuzmányho – Námestie osloboditeľov – Južná trieda – Barca

– Linka číslo 9 (zmenená trasa): Važecká – Alejová – Trieda SNP – Námestie maratónu mieru

Zmeny v električkovej doprave platia od 21. marca 2022.

Kedy bude Slanecká cesta dokončená?

Ostré ukončenie rekonštrukcie a modernizácie cesty II/552 – Slanecká cesta je naplánované do konca roka 2023.

Viac
článkov