Od pondelka začnú kvôli modernizácii Slaneckej cesty viaceré dopravné obmedzenia

Dátum

Veľké zmeny čakajú individuálnu ako aj mestskú hromadnú dopravu, cestovanie v električkách od Važeckej po Most VSS by malo byť zdarma. Mesto spustilo aj špecializovanú webstránku slanecka.kosice.sk. Hotovo by malo byť koncom augusta 2023.

Budúci pondelok sa frézovaním asfaltu na vozovke už naplno rozbehnú stavebné práce na projekte „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, ktorú od jesene minulého roka realizuje v jej 2400 metrov dlhom úseku bratislavská spoločnosť Doprastav. Tá uspela vo verejnom obstarávaní s cenou 11,9 milióna eur s DPH, čo oproti predpokladanej hodnote zákazky predstavovalo 38-percentnú úsporu.

V rámci prác sa okrem výstavby štvorprúdovej komunikácie s novou konštrukciou vozovky a rekonštrukcie všetkých križovatiek zmodernizujú zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalujú informačné systémy pre cestujúcich aj pre vodičov a vybuduje sa aj nový 2,2 km dlhý cyklochodník.

Stavebný ruch nastane zväčša od 6.00 do 18.00 hod., v nedele a štátne sviatky robotníci oddychujú

Dlho očakávaná modernizácia sa uskutočňuje z dôvodu zlepšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Mesto na ňu získalo aj nenávratný finančný príspevok z eurofondového Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 95 percent oprávnených nákladov na tri samostatné projekty. Spolufinancovanie mesta vrátane dodatočných nákladov na preložky inžinierskych sietí by malo predstavovať sumu okolo 950 000 eur. 

Kým doterajšie prípravné práce dopravu v mestskej časti Nad jazerom príliš neovplyvnili, od pondelka čakajú kvôli rozširovaniu pravej strany cesty v smere z mesta na Krásnu vodičov a obyvateľov viaceré dopravné obmedzenia. Premávka na ceste sa zúži do jazdných pruhov bližšie k električkovej trati. Doprastav ako zhotoviteľ výstavby plánuje počas pracovných dní realizovať stavebné práce medzi 6.00 až 18.00 hod. a počas sobôt do 13.00 hod. Do Veľkej noci sa vzhľadom na intenzitu slnečných lúčov obmedzí stavebný ruch počas pracovných dní na dobu od 7.00 – 17.00 hod. Počas nedieľ a štátnych sviatkoch sa na stavbe nebude pracovať. 

Rekonštrukcia má byť hotová koncom augusta budúceho roka 

Podľa primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka (nezávislý) sa už o pár hodín začne jedna z najväčších a najzložitejších dopravných investícií do cesty na Slovensku, ktorá sa navyše nebude robiť na zelenej lúke, ale v obytnej zóne a za plnej prevádzky. Verí, že rekonštrukcia pôjde podľa plánu a koncom augusta 2023 ju už naplno budú môcť využívať vodiči, mestská hromadná doprava, prímestské autobusy a cyklisti. 

„Chcem všetkých motoristov a obyvateľov požiadať o maximálnu trpezlivosť. Z technického a organizačného hľadiska je to veľmi náročný projekt, ktorý sa bude realizovať po etapách. Počas pracovných dní ňou priemerne denne prejde 28 460 vozidiel, cez víkend je ich okolo 17 500. Stojíme tu doslova v hodine dvanástej a ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa pričinili o to, aby sme mohli začať s realizáciou tejto rekonštrukcie. Ak by sa nám nepodarilo získať peniaze na rozšírenie Slaneckej cesty, podľa výsledkov spracovanej dopravnej štúdie by sa najneskôr v roku 2026 stala počas špičky úplne neprejazdnou.“

Primátor informoval, že v súvislosti s rekonštrukciou pripravilo mesto pre všetkých Jazerčanov informačný leták. Takisto spustilo aj špecializovanú webstránku https://slanecka.kosice.sk/, kde si obyvatelia, vodiči a cestujúci v MHD nájdu všetky potrebné informácie vrátane harmonogramu prác. Už onedlho tam pribudnú aj on-line kamery s aktuálnou situáciou na rekonštruovanej ceste. Občania môžu využiť aj kontaktný formulár, v ktorom môžu adresovať mestu aj svoje postrehy, prípadne kritické podnety. 

Počas modernizácie je obmedzená maximálna rýchlosť na 30 km/hod

Dopravný projektant Pavel Titl doplnil, že rozšírenie Slaneckej cesty je z pohľadu dočasného dopravného značenia najnáročnejší projekt v histórii mesta. Rekonštrukcia si vyžadovala osadenie stoviek zvislých dopravných značiek a kilometre vodorovných žltých čiar. Počas stavebných prác sa zúži doprava do dvoch pruhov, zníži rýchlosť na celom úseku na 30 km a bude tam aj zákaz predbiehania.

Bude to platiť aj pre autobusy MHD, ktorým nebola odsúhlasená možnosť, aby mohli jazdiť po električkovej trati. Tá bude okrem električiek slúžiť aj na prejazd vozidiel záchranných a bezpečnostných zložiek. Na všetkých križovatkách s výnimkou tej svetelnej na ulici Napájadlá bude na celej Slaneckej ceste platiť zákaz odbočenia doľava. 

„Veľmi sa tešíme, že po dlhých rokoch, od kedy sa o tom začalo hovoriť, sme sa konečne dočkali začiatku rekonštrukcie tejto dôležitého dopravného uzla. Uvedomujeme si, že nielen naši obyvatelia si v nasledujúcich mesiacoch budú musieť zvyknúť na dopravné obmedzenia, ktoré túto rekonštrukciu budú sprevádzať. Odporúčam každému, aby viac využíval posilnenú električkovú dopravu alebo ak bude chcieť využiť auto, išiel z domu o pár minút skôr. Celkový výsledok vrátane cyklochodníka a nových zastávok MHD však bude isto stáť za to a ocenia ho všetci Jazerčania alebo ďalší motoristi, či cyklisti, ktorým sa spríjemní a zrýchli cestovanie po našom sídlisku,“ skonštatovala starosta MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová (nezávislá).

Predpokladaný termín ukončenia prác na západnej časti vozovky (dva jazdné pruhy) je koniec roka 2022. Potom bude doprava presmerovaná na novovybudované jazdné pruhy a začne sa s rekonštrukciou východnej časti Slaneckej cesty. Súbežne budú prebiehať práce na výstavbe cyklistického chodníka, chodníka pre peších, jednotlivých križovatkách a autobusových zastávkach. Po rozšírenej a kompletne vynovenej Slaneckej ceste by mali prvé automobily prejsť v septembri 2023.

 

Ako budú vyzerať obmedzenia v doprave?

Uzávierky a obchádzky budú riešené etapovite, podľa postupu prác a požiadaviek dodávateľa. Pre rozbeh stavby sa spracoval tento návrh organizácie dopravy:

cesta II/552 bude v celom rekonštruovanom úseku Nižné Kapustníky – Meteorová /dĺžka 2.450 m/ prejazdná v dvoch jazdných pruhoch min. šírky 2,75 m – toto až na nevyhnutné výnimky bude platiť počas celej doby rekonštrukcie.

Smer jazdy Nižné Kapustníky – Krásna:

zo smeru VSS v jednom pruhu odbočenie vpravo z cesty I/16, zips s pripojením zo smeru I/16 Južné Nábrežie. Pre zníženie počtu vozidiel na zipse bude smerovanie z cesty I/16 do Slaneckej vyznačené pre tranzit a obsluhu ulíc Textilná a Napájadlá.

Pre dopravnú obsluhu vo vzťahu k Sídlisku Nad jazerom /ulice Levočská, Čingovská, Dneperská/ budú vyznačené obchádzky cez križovatky Bukovecká /výjazd z cesty I/16 doprava od VSS smer Levočská/, od Južného nábrežia cez križovatku Teplárenská /výjazd z cesty I/16 doprava od Vyšného Opátskeho cez križovatku Baltická – Bukovecká smer Levočská

Koľajový prejazd Levočská uzavretý

križovatka Slanecká – Textilná – od centra rovno + vpravo, od Krásnej zákaz odbočenia vľavo, z Textilnej prikázaný smer doprava. Je to najviac zaťažený úsek rekonštruovanej Slaneckej, bude sa tu stavať nový most cez Myslavský potok, dopravná obsluha Textilnej ulice bude musieť strpieť obchádzkové trasy

križovatka Slanecká – Dneperská – od centra zákaz odbočenia doľava, od Krásnej rovno+vpravo. Výjazd z Dneperskej doprava aj doľava /kvôli obsluhe ulice Napájadlá od smeru Krásna/

križovatka Slanecká – Napájadlá – od centra rovno + vpravo, od Krásnej zákaz odbočenia doľava, z ulice Napájadlá výjazd doprava smer Krásna aj doľava smer centrum. Ulica Napájadlá bude využitá pre smer Textilná – centrum (cesta I/16), s odbočením doprava od centra, otočením sa pri Mc´Donalds /zriadená dočasná provizórna okružná križovatka/ a naspäť v križovatke doľava do Slaneckej smer centrum.

križovatka Slanecká – Ladožská – Tesco – zo Slaneckej obojsmerne zákaz odbočenia doľava, z Ladožskej prikázaný smer doprava, od HM Tesco prikázaný smer doprava.

križovatka Slanecká – Rovníková – Lubina – zo Slaneckej obojsmerne zákaz odbočenia doľava, z Rovníkovej prikázaný smer doprava, z MK Lubina prikázaný smer doprava.

križovatka Slanecká – Raketová – zo Slaneckej od centra zákaz odbočenia doľava, z Raketovej prikázaný smer doprava, zákaz odbočenia doľava.

križovatka Slanecká – Galaktická – Pri Krásnej – koľajový prejazd uzavretý /povolený iba prejazd autobusov/, na Slaneckej od centra zákaz odbočenia doľava, od Krásnej prikázaný smer rovno centrum, obsluha ulice Pri Krásnej iba pravými odbočkami

križovatka Slanecká – Meteorová – zo Slaneckej od centra rovno+vľavo, od Krásnej rovno+vpravo. Vjazd do Slaneckej od Meteorovej uzavretý /jednosmerne iba výjazd zo Slaneckej/, presmerovanie cez Važeckú smer centrum resp. Tallinskú smer Krásna.

križovatka Slanecká – Golianova bez obmedzení

vzhľadom na zvýšenie intenzity dopravy na súbežných MK s cestou II/552 Slanecká (Levočská – Čingovská – Ždiarska – Važecká – Tallinská) budú tieto miestne komunikácie ponechané s obojsmernou premávkou, okrem úseku Ždiarskej medzi Ladožskou a Rovníkovou, ktorý by mal byť dočasne zjednosmernený v smer od Ladožskej po Rovníkovú.

pre príjazd obyvateľov MČ Košice – Krásna smer centrum odporúčame trasu Košická Polianka III/3321 – Byster – Zdoba III/3410. To isté platí aj pre smer opačný smer.

autobusové zastávky – na Slaneckej funkčné v smere do centra všetky okrem zastávky OC Važec – preložená na Važeckú, v smere z centra na Slaneckej zastavujú iba v zastávke Dneperská a OC Važec – preložená na Važeckú. 

Zmeny v autobusovej doprave od 13. marca

– Linky 52 a N7 v smere do MČ Košice-Krásna budú zastavovať na zastávkach Levočská a Dneperská. Zastávky Ladožská a Rovníková sa dočasne zrušia. Konečnou bude zastávka Važecká, ktorá bude dočasne premiestnená na vnútrosídliskovú komunikáciu.

– Linky 52 a N7 v smere do centra mesta budú zastavovať na dočasnej zastávke Važecká, ktorá bude umiestnená na vnútrosídliskovej komunikácii, a následne stáť na všetkých svojich zastávkach.

– Linka 19 ostáva bez zmeny trasy a zastávok v oboch smeroch.

– Linka č. 28 v smere na Napájadlá bude premávať bez zmeny (okrem presunu zastávky Važecká na vnútrosídliskovú komunikáciu). V smere do MČ Krásna bude stáť na zastávke Napájadlá, nezastavuje na zastávkach Ladožská a Rovníková a stojí na náhradnej zastávke Važecká.

Zmeny v električkovej doprave od 21. marca, poslanci rozhodnú o bezplatnej preprave medzi Važeckou a Mostom VSS 

Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje aj na viaceré zmeny v linkovom vedení električiek. Tie však súvisia s modernizáciou depa, ktorá sa robí počas plnej prevádzky. 

Zmeny v linkovom vedení:

– Linka číslo 1 (nová, resp. obnovená linka): Važecká – Južná trieda – Námestie osloboditeľov – Kuzmányho – Námestie maratónu mieru – Havlíčkova (budú tam nasadené najnovšie vozidlá typu Vario LF2+ s dĺžkou 22 metrov)

– Linka číslo 2 – bez zmeny

– Linka číslo 3 – bez zmeny

– Linka číslo 4 (zmenená trasa): Botanická záhrada – Zimná – Kuzmányho – Námestie osloboditeľov – Južná trieda – Barca

– Linka číslo 6 (zmenená trasa): Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Moldavská Trieda SNP – Námestie maratónu mieru – Havlíčkova

– Linka číslo 7 (zmenená trasa + jednosmerná trasa): Botanická záhrada – Zimná – Kuzmányho – Námestie osloboditeľov – Južná trieda – Barca

– Linka číslo 9 (zmenená trasa): Važecká – Alejová – Trieda SNP – Námestie maratónu mieru

Počas rekonštrukcie Slaneckej cesty by malo byť cestovanie v električkách v úseku Važecká – Most VSS a späť bezplatné. Návrh na zmenu tarify musí ešte schváliť mestské zastupiteľstvo, ktoré o tom bude rokovať 17. marca.

AKTUALIZOVANÉ:

Cestujúci MHD zatiaľ nebudú mať nárok na bezplatnú električkovú dopravu z dôvodu rekonštrukcie Slaneckej cesty v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom. Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v piatok 18. marca rokovanie o tomto bode prerušili. Pôvodne malo byť počas rekonštrukcie Slaneckej cesty cestovanie v električkách v úseku Važecká – Most VSS a späť bezplatné od pondelka (21. 3.). MsZ by malo pokračovať v rokovaní o bezplatnej doprave pre rekonštrukciu Slaneckej cesty na nasledujúcom zasadnutí.

 Informáciu budeme aktualizovať.

Viac
článkov