Značka: modernizacia

Harmonogram prác na Slaneckej – čo prinesie tento týždeň?

Na Slaneckej ceste sa pokračuje s úpravou podložia, budovaním drenáže podložia, cestnej kanalizácie a dokončuje sa pokládka štrbinových žľabov. Pokračujú aj práce na budovaní nových križovatiek pri OC Tesco, Lubina a na ulici Pri Krásnej. Zároveň sa realizuje armovanie priečnikov mosta ponad Myslavský potok, kde kvôli nepriaznivému počasia došlo k zdržaniu niektorých prác.

Čítať viac »