Modernizácia Slaneckej cesty pokračuje podľa plánu

Dátum

Práce na Slaneckej ceste napredujú podľa plánu, v súčasnosti sa na stavbe finalizujú prekládky a ochrany inžinierskych siet

Na dnešnom kontrolnom dni priamo na stavenisku o tom informoval zástupca spoločnosti Doprastav, ktorá túto investíciu za 12 miliónov eur realizuje. Vrásky na čele im aj naďalej robia nezrovnalosti v polohe existujúcich inžinierskych sietí, ktoré sa dostávajú do kolízie s novými a je potrebné aktualizovať pôvodný projekt.

Plánovaný harmonogram prác to ale podľa spoločnosti Doprastav výrazne neovplyvňuje. Väčší stavebný ruch nastane v polovici júna, keď sa začne príprava a montáž provizórnych premostení pri odbočke zo Slaneckej na Textilnú ulicu. Práce majú trvať približne dva mesiace, po ktorých sa pôvodný most zbúra.

Ďalšie ťažké stroje a mechanizmy nastúpia na stavenisko počas letných prázdnin, keď sa začnú realizovať konštrukčné vrstvy budúcej vozovky. Mesto pokračuje aj v rokovaniach o zriadení autobusovej linky, ktorá by zachádzala k obchodným centrám Kaufland a Tesco. Slúžila by tak nielen ich zamestnancom, ale aj občanom, ktorí si do týchto obchodov chcú ísť nakúpiť.

Rekonštrukcia Slaneckej cesty, ktorá je najvyťaženejšou cestou II. triedy v Košickom kraji sa začala v októbri minulého roka. Motoristi si museli zvyknúť na výraznejšie dopravné obmedzenia od polovice marca tohto roka. Vtedy sa začali hlavné stavebné práce, pre ktoré sa premávka na Slaneckej ceste zúžila do jazdných pruhov bližšie k električkovej trati a rýchlosť bola znížená na 30 kilometrov za hodinu. Zároveň bola časť dopravy z pravej strany Slaneckej cesty smerom do Krásnej presmerovaná na vnútrosídliskové komunikácie. 

Viac
článkov