Aké stavebné práce na Slaneckej ceste prinesie aktuálny týždeň?

Dátum

Počas aktuálneho týždňa sa bude na Slaneckej ceste budovať spodná stavba pravého mosta a lávky ponad Myslavský potok. Pokračovať bude aj úprava podložia a sypanie sanačnej vrstvy.

Pozrite si, aké práce sú v pláne od 7. 8. do 13. 8. 2023:

PONDELOK – UTOROK

 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok

PONDELOK – STREDA

 • Budovanie optickej trasy informačného systému

PONDELOK – PIATOK

 • Úprava podložia, sypanie sanačnej vrstvy, pokládka geokompozitu v križovatke Textilná
 • Budovanie spodnej stavby pravého mosta
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie
 • Budovanie elektrických NN prípojok
 • Pokládka štrbinových žľabov
 • Montáž uličných vpustí a budovanie drenáže
 • Budovanie cestnej kanalizácie
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Ochrana horúcovodu KOSIT

PONDELOK – NEDEĽA

 • Úprava podložia, pokládka geokompozitu, sypanie sanačnej vrstvy vozovky
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Výkop a montáž strateného paženia v dočasnom napojení

Viac
článkov