Tohtotýždňový harmonogram prác na Slaneckej ceste prienesie tieto práce

Dátum

Od 18. 9. do 24. 9. bude spoločnosť Doprastav pokračovať v plánovaných prácach na rekonštrukcii a modernizácii Slaneckej cesty. Aktuálny harmonogram prác nájdete každý pondelok zverejnený na webovej stránke https://slanecka.kosice.sk/.

PONDELOK – UTOROK

 • Pokládka cestných obrubníkov

PONDELOK – PIATOK

 • Úprava Myslavského potoka, budovanie prahov
 • Budovanie cestnej svetelnej signalizácie
 • Budovanie uličných vpustí a dopojenie cestnej kanalizácie
 • Preložka vodovodu na Važeckej ulici
 • Budovanie elektrických prípojok nízkeho napätia
 • Budovanie verejného osvetlenia
 • Ochrana a preložka káblov DPMK
 • Ochrana horúcovodu KOSIT, budovanie šachty

PONDELOK – SOBOTA

 • Budovanie autobusovej zastávky TESCO a Ladožská

PONDELOK – NEDEĽA

 • Odkop podložia, sypanie sanačnej vrstvy, pokládka geokompozitu, úprava pláne, budovanie konštrukčných vrstiev vozovky
 • Podklad, pokládka a izolácia štrbinových žľabov
 • Výkop ryhy pre drenáž, montáž uličných vpustí, budovanie drenáže
 • Budovanie napojenia miestnych komunikácií na ulici Napájadlá a Textilnej ulici 
 • Budovanie pravého mosta
 • Budovanie lávky ponad Myslavský potok

Zdroj: Mesto Košice

Foto: Miro Vacula

Viac
článkov