Harmonogram prác na Slaneckej ceste – aké činnosti prinesie tento týždeň?

Dátum

Nadchádzajúci týždeň na Slaneckej ceste prinesie práce, ktoré zahŕňajú, okrem iného, napájanie uličných vpustí a pokračovať budú aj práce na budovaní cestnej kanalizácie. Okrem nich sú v pláne aj práce na opore mosta. Vzhľadom na husté sneženie sa práce budú realizovať podľa poveternostných podmienok na stavbe.

Aké práce sú v pláne od 12. 12. do 18. 12. 2022?

PONDELOK

  • Kontrola a obnova dočasného dopravného značenia po víkendovom snežení

PONDELOK – PIATOK

  • Výkop a montáž drenáže
  • Vŕtanie pilót na opore mosta č. 1 

PONDELOK – SOBOTA

  • Budovanie cestnej kanalizácie, napájanie uličných vpustí

PONDELOK – NEDEĽA

  • Výkop, montáž, obetónovanie uličných vpustí
  • Pokládka, geomreže a sypanie sanačnej vrstvy
  • Podklad pod štrbinový žľab
  • Príprava pilótovacej plošíny na opore mosta č. 2

(LS)

Foto (ilustr.): Miro Vacula

Viac
článkov